top of page
Narnia
Narnia
Narnia
Narnia
Narnia
Musikalteateret i Sandvika

Vi er et musikalteater for barn og ungdom som setter opp spennende og meningsfulle stykker. Vi gir publikum visuelle og underholdende forestillinger på et høyt kunstnerisk nivå, og produserer nykomponerte musikaler fremført med live band. 

 

Vi brenner for å utvikle våre medlemmer som mennesker og skuespillere, gjennom å skape trygge sosiale rammer der de kan utfordre seg selv. Vi bruker skuespillerne aktivt i utarbeidelsen av manus og fokuserer på kontinuitet i medlemmer og instruktører. Dette gir oss mulighet til å skreddersy en arbeidsmetode som ivaretar hvert enkelt barn. 

Les om vår satsing på nyskrevne stykker her:

Sandvika barne- og ungdomsteater prioriterer nye stykker

Følg oss på Facebook

Kulturfyrtårn

Sandvika barne- og ungdomsteater ble startet i 1987, og er i dag utnevnt til Fyrtårn av Bærum Kommune og har en viktig posisjon som kulturtilbud i lokalmiljøet. 

Praktisk info

Sandvika barne- og ungdomsteater består av to undergrupper:

Barnegruppa  (8-12 år)

Ungdomsgruppa (13-19 år)

 

Vi spiller 3 forestillinger i året. Én forestilling som barnegruppa produserer som blant annet spilles på dagtid for barnehager i nærområdet. Én ungdomsforestilling som tar for seg temaer og problemstillinger knyttet til det å være ungdom i dag, og én stor familiemusikal med både barne- og ungdomsgruppa. 

Vi har faste øvingstider på Jong skole på torsdager. Barnegruppa øver 17.15-18.45 og ungdomsgruppa fra 18.45-21.15. I tillegg har vi flere arbeidshelger i semesteret, samt én innspurtsuke eller to i forbindelse med forestilling. 

Teateret har et fast team av profesjonelle instruktører og designere, men teateret er foreldredrevet og det ligger hundrevis av dugnadstimer bak våre forestillinger. 

bottom of page